Ga naar de inhoud

Over ons

Tussen de natuurgebieden ‘De Sallandse Heuvelrug’en ‘Het Boetelerveld’  ligt ons bedrijf ‘De Oarns Hoeve’. Wij, Peter en Ida Besten, zijn de 3e generatie boeren op melkveehouderij ‘De Oarns Hoeve’. We zijn een gezinsbedrijf en hebben 3 kinderen, waarvan onze zoon Jelle het bedrijf graag wil voortzetten.

In de loop der jaren zijn we bewuster gaan boeren. Wij hebben onze melkveehouderij zo ingericht, dat het voor mens en dier goed toeven is. Onze 60 melkkoeien zijn gehuisvest in een frisse stal, met een landschappelijke uitstraling. De koeien worden gemolken met een melkrobot en hebben vrije toegang tot een ruim weiland. 

We zijn zelfvoorzienend in onze manier van boeren. Er is voldoende grond bij het bedrijf aanwezig, waardoor we genoeg ruwvoer kunnen verbouwen voor onze koeien en de vruchtbare mest zelf benutten.

De melk leveren we aan Friesland Campina, een coöperatie van boeren. Zuivel vormt een bron van gezonde voeding voor mensen. Dat wij een kleine schakel zijn in de voedselvoorziening, zien we als een voorrecht.

Werken in en met de natuur

Op ‘De Oarns Hoeve’ hechten we waarde aan een gezond bedrijf in een mooie waardevolle omgeving. Naast het zorgen voor onze melkkoeien en jongvee onderhouden wij het landschap in de vorm van het snoeien van de heggen, fruitbomen en knotwilgen. Deze heggen en bomen geven een rust- en broedplaats aan vogels.

Het jaar 2019 was een heel belangrijk jaar voor ons. Onze buren gaven ons de mogelijkheid grond te kopen, waardoor het mogelijk werd onze koeien volledig vrije beweiding te geven. Op onze weilanden passeren regelmatig reeën, hazen en konijnen en geven we graag ruimte aan weidevogels. Afgelopen zomer zagen we voor het eerst een groep patrijzen rond mijnbloemenland.

Begin december 2019 hebben we de wolf gezien, als passant over onze weiden. Een fascinerende ervaring, maar niet geheel zonder zorg voor collega-boeren die schapen houden.

Op ons erf huizen jaarlijks vele huis- en boerenzwaluwen. En in de schemering zien we menig vleermuis vliegen.

Wij zijn trots op ons ‘boer zijn’ en vertellen daar graag over. Daarom doen we mee aan het project Salland Eet en Boert Bewust. Jaarlijks organiseren wij een boerenpelgrimstocht en werken hiervoor samen met andere partijen en omliggende boeren.

Voor het project ‘Het Boerenerf, een place to bee’, is Ida ambassadeur. We willen hiermee andere boeren en burgers stimuleren hun bedrijf en omgeving ook bij-vriendelijk in te richten.