Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Maatschap Besten eigenaar en gebruiker van mijnbloemenland.nl, hierna aan te duiden als MijnBloemenland, neemt de privacy van de personen met wie zij contact heeft zeer serieus. Dat kan gaan om klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. MijnBloemenland vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe MijnBloemenland uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

MijnBloemenland is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van MijnBloemenland zijn: Maatschap Besten, Eekteweg 1, 7448 PN Haarle, tel. 0548-595854

Wanneer verzamelt MijnBloemenland uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. MijnBloemenland verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u uw gegevens op de website van Wennemars of bij een van onze medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met MijnBloemenland.

Waarvoor gebruikt MijnBloemenland uw persoonsgegevens?

MijnBloemenland gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

•    MijnBloemenland verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt MijnBloemenland bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant en past MijnBloemenland deze gegevens bij wijziging aan. MijnBloemenland baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

•    Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt MijnBloemenland persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van MijnBloemenland.

•    Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van MijnBloemenland de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van MijnBloemenland betreffen.

•    Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische (bedrijfs- en dier)resultaten  gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van MijnBloemenland.

•    Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

MijnBloemenland zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. MijnBloemenland kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. MijnBloemenland zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor van u toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

MijnBloemenland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van MijnBloemenland. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

MijnBloemenland heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft MijnBloemenland maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@mijnbloemenland.nl  Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Cookiebeleid

MijnBloemenland maakt via deze website gebruik van cookies. MijnBloemenland vindt het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. De gegevens die u invult op deze site worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u toestemming voor geeft en zullen nooit verstrekt worden aan derden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Tevens worden cookies gebruikt om onze website te verbeteren en uw interesses en voorkeuren aan de hand van uw surfgedrag op te slaan. Het is sinds 2012 verplicht in Nederland om te melden dat een website gebruik maakt van cookies.

Weten cookies wie ik ben?

Nee. Uw persoonsgegevens komt een cookie niet te weten. Een cookie slaat alleen voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag op. De cookies kunnen dus nooit worden gebruikt om privégegevens van uw computer in te zien.

Zijn er verschillende soorten cookies?

Ja, er bestaan permanente, sessie, functionele en niet-functionele cookies.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies 

Functionele cookies worden altijd geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies,  plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies.

Niet functionele cookies

Naast functionele cookies gebruiken we ook analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website maar wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo plaatsen we ook niet functionele cookies om social media buttons te tonen.

Analytische cookies

Om het verkeer op en naar de website te monitoren maakt Wennemars gebruik van Google Analytics.

Kan ik Cookies verwijderen?

Ja, dit kan. U kunt Cookies blokkeren of verwijderen in uw internet browser. Er zijn programma’s beschikbaar die cookies voor u verwijderen. Wilt u zelf Cookies verwijderen of blokkeren dan kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van de consumentenbond waar een duidelijke uitleg staat. Voor deze uitleg klikt u hier.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MijnBloemenland kunt u contact opnemen via Maatschap Besten, Eekteweg 1, 7448 PN Haarle Tel. 0548-595854, info@mijnbloemenland.nl, www.mijnbloemenland.nl

Wijzigingen

De privacyverklaring van Maatschap Besten kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u altijd op de website van MijnBloemenland.